Serdecznie witamy na stronie internetowej Moniki Bickert
Drukuj

Impressum

Monika Bickert

 

Oznaczenie zawodu/ów:
•    Daradca prawny  w zakresie  polskiego oraz europejskiego prawa; Inkasso
•    Tłumacz przysięgły języka polskiego przy sądzie LG Frankfurt nad Menem
•    Mediator

Właściwe organy nadzorcze:
•    Wyższy Sąd Krajowy, Frankfurt nad Menem (Oberlandesgericht Frankfurt am Main)
•    Sąd Krajowy, Frankfurt nad Menem (Landgericht Frankfurt am Main)

Wiążące akty prawne:
•    Gesetz über außergerichtliche Rechtsdienstleistungen (RDG)
•    Justiz- Vergütungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG)
•    Mediationsgesetz