Serdecznie witamy na stronie internetowej Moniki Bickert
Drukuj

Egzekucja świadczeń pieniężnych

Nasza kancelaria specjalizuje się w obsłudze polskich oraz niemieckich przedsiębiorstw oraz osób prywatnych w zakresie egzekucji świadczeń pieniężnych.

Generalnie preferujemy windykację polubowną, której założeniem priorytetowym jest jak najszybszy zwrot całej należności. Jeżeli nie jest to możliwe, spłatę wymagalnej kwoty rozkładamy na raty zawierając z dłużnikiem ugodę pozasądową.

Jeżeli podjęte przez nas kroki pozasądowe okażą się niewystarczające i dłużnik w dalszym ciągu zwleka z uiszczeniem zaległości, wόwczas kierujemy do właściwego mjescowo sądu pisemny wniosek o wszczęcie postępowania nakazowego tzw. Mahnverfahren. Postępowanie nakazowe jest największą „fabryką” tytułów wykonawczych w Niemczech. Rocznie składanych jest ok. 9 milionów wniosków o jego wszczęcie, w następstwie których wydawanych jest ok. 6,5 miliona tytułów wykonawczych (por. Salten/Gräve, Gerichtliches Mahnverfahren und Zwangsvollstreckung, 2013, s. 1.). Popularność omawianego środka prawnego dochodzenia należności pieniężnych - Mahnverfahren- leży w jego prostocie i skuteczności. Uzyskany w drodze postępowania nakazowego tytuł wykonawczy – Vollstreckungsbescheid-  ma moc zaocznego wyroku sądowego pozwalającego na wszczęcie egzekucji komorniczej.